‘ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่’ ตั้งอยู่ในอาคารด้านหลังหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เป็นห้องสมุดที่ได้พิสูจน์ให้เห็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ‘ประชาชนกับราชการ’ ได้เป็นอย่างดี เพราะเกิดจากการร่วมมือกันของคนกลุ่มเล็กๆ ผ่านภาคีที่ทำงานเพื่อพัฒนาเมืองหลายกลุ่มด้วยกัน (ภาคีฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มคนใจบ้าน, เครือข่ายเขียวสวยหอม, กลุ่มเมืองเมือง, กลุ่มคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์, กลุ่มรักษ์ล้านนา และหอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่)

เริ่มจากการขอใช้พื้นที่จากเทศบาล (ผ่านหอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ซึ่งดูแลพื้นที่นี้แต่เดิม) แล้วระดมทุนสนับสนุน และเปิดรับบริจาคหนังสือจากบุคคลทั่วไป โดยมีคณะทำงานร่วมกันคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ซึ่งในระยะเริ่มต้นได้กำลังจากทีมหอศิลป์ฯเป็นหลัก หนังสือในห้องสมุดฟื้นบ้านครอบคลุมทุกความสนใจของผู้อ่าน เนื่องจากนักอ่านขาประจำของที่นี่มีตั้งแต่เด็กวัยเพิ่งหัดอ่าน นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง นักศึกษามหาวิทยาลัย พนักงานบริษัท ไปจนถึงคุณลุงคุณป้าที่อยู่ในพื้นที่เมืองเก่า เป็นต้น  

ห้องสมุดฟื้นบ้านฯ เปิดให้ทุกคนได้เป็นสมาชิกโดยเสียแค่ค่าทำบัตรสมาชิกตลอดชีพเพียง 10 บาท และหลังจากนั้นก็ฟรีทุกรายการ สมาชิกสามารถยืมหนังสือกลับบ้านได้ 3 เล่มต่อหนึ่งสัปดาห์