‘ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่’ อดีต คือ ห้องสมุดซึ่งตั้งอยู่ในอาคารด้านหลังหอกลางเวียง เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่าง ‘หน่วยงาน และ ประชาชน’ เนื่องจากศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ เกิดจากการร่วมมือกันของคนกลุ่มเล็กๆ ผ่านภาคีที่ทำงานเพื่อพัฒนาเมืองหลายกลุ่มด้วยกัน (ภาคีฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มคนใจบ้าน, เครือข่ายเขียวสวยหอม, กลุ่มเมืองเมือง, กลุ่มคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์, กลุ่มรักษ์ล้านนา และศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่)

เริ่มจากการขอใช้พื้นที่จากเทศบาล (ผ่านศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ ซึ่งดูแลพื้นที่นี้แต่เดิม) แล้วระดมทุนสนับสนุน และเปิดรับบริจาคหนังสือจากบุคคลทั่วไป โดยมีคณะทำงานร่วมกันคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ซึ่งในระยะเริ่มต้นได้กำลังจากทีมศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่เป็นหลัก หนังสือในห้องสมุดฟื้นบ้านครอบคลุมทุกความสนใจของผู้อ่าน เนื่องจากนักอ่านขาประจำของที่นี่มีตั้งแต่เด็กวัยเพิ่งหัดอ่าน นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง นักศึกษามหาวิทยาลัย พนักงานบริษัท ไปจนถึงคุณลุงคุณป้าที่อยู่ในพื้นที่เมืองเก่า เป็นต้น  

ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ เปิดให้ทุกคนให้สามารถทำงาน ประชุมแลกเปลี่ยน และร่วมกันขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ พร้อมมีคอมพิวเตอร์ให้บริการด้านข้อมูลเมือง

เปิดบริการทุกวัน ตั้งเวลา 08.30 น.-16.30 น. สามารถจองการใช้ห้องศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ ได้ที่ 053-217793