‘ศูนย์ฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่’ อดีต คือ ห้องสมุดซึ่งตั้งอยู่ในอาคารด้านหลังหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่าง ‘หน่วยงาน และ ประชาชน’ เนื่องจากศูนย์ฯเกิดจากการร่วมมือกันของคนกลุ่มเล็กๆ ผ่านภาคีที่ทำงานเพื่อพัฒนาเมืองหลายกลุ่มด้วยกัน (ภาคีฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มคนใจบ้าน, เครือข่ายเขียวสวยหอม, กลุ่มเมืองเมือง, กลุ่มคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์, กลุ่มรักษ์ล้านนา และหอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่)

เริ่มจากการขอใช้พื้นที่จากเทศบาล (ผ่านหอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ซึ่งดูแลพื้นที่นี้แต่เดิม) แล้วระดมทุนสนับสนุน และเปิดรับบริจาคหนังสือจากบุคคลทั่วไป โดยมีคณะทำงานร่วมกันคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ซึ่งในระยะเริ่มต้นได้กำลังจากทีมหอศิลป์ฯเป็นหลัก หนังสือในห้องสมุดฟื้นบ้านครอบคลุมทุกความสนใจของผู้อ่าน เนื่องจากนักอ่านขาประจำของที่นี่มีตั้งแต่เด็กวัยเพิ่งหัดอ่าน นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง นักศึกษามหาวิทยาลัย พนักงานบริษัท ไปจนถึงคุณลุงคุณป้าที่อยู่ในพื้นที่เมืองเก่า เป็นต้น  

ศูนย์ฟื้นบ้านย่านเวียง เปิดให้ทุกคนให้สามารถทำงาน ประชุมแลกเปลี่ยน และร่วมกันขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ พร้อมมีคอมพิวเตอร์ให้บริการด้านข้อมูลเมือง