08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

event

งานเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 150 ปี พระราชชายา เจ้าดารารัศมี

โดย มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ
27. Aug 23
04.00pm-10.00pm
หอพื้นถิ่นล้านนา

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ ลานหน้าหอพื้นถิ่นล้านนา ถนนพระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่