08.30 น. - 17.00 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

event

ดารารัศมีรำฦก

เพื่อระลึกถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
11. Dec — 12. Dec 19
08.30 – 16.30 น.
ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชาวเชียงใหม่และผู้สนใจร่วมกิจกรรม ‘ดารารัศมีรำฦก’ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2562 เพื่อระลึกถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 86 ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเอนกประการ ที่มีต่อนครเชียงใหม่ และแผ่นดินล้านนา

กิจกรรมเสวนาวิชาการ ‘เสวนา ดารารัศมี’
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมทัศนศึกษา ‘ดารา สัญจร’
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ วัดพระสิงห์, หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, วัดแสนฝาง และโรงเรียนดาราวิทยาลัย