08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

event

ตามรอยวิถี : ไทเขินนันทาราม

TALK & TOUR
24. Jun 23
08.30 am-02.30 pm
วัดนันนทาราม

เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรม TALK & TOUR “ตามรอยวิถี : ไทเขินนันทาราม” ร่วมพูดคุยเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนช่างของนันทาราม กับ

 • อาจารย์วิถี พานิชพันธ์
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีล้านนา
 • ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา
  อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แม่ครูดวงกมล ใจคำปัน
  ผู้สืบทอดการทำเครื่องเขินแบบโบราณดั้งเดิม
 • แม่ครูประทิน ศรีบุญเรือน
  ผู้สืบทอดกิจการประเทืองเครื่องเขิน
 • แม่ครูพัชรา ศิริจันทร์ชื่น
  เจ้าของกิจการวิชัยกุล เครื่องเขิน
  พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนช่างทำเครื่องเขินบ้านนันทาราม “ตามรอยแหล่งเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา” กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 8:30 น. – 14.30 น. ณ วัดนันทาราม