08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

event

พระเจ้าไม้ล้านนา

พระเจ้าไม้ล้านนา : กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
26. Aug 23
01.00 pm - 04.30 pm
ณ หอพื้นถิ่นล้านนา (ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนนานาเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าไม้ ศิลปะ ความเชื่อ ศิลป์สล่า และการสืบสานกับยุคสมัยในกิจกรรมการสัมมนา “พระเจ้าไม้ล้านนา : กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง” กับเหล่าวิทยากรทั้ง 5 ท่าน

 • ผศ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีล้านนา
 • พระวรพิพัฒน์ ญาโณภาโส
  ภิกขุสล่าพระเจ้าไม้
 • คุณจตุพล บรรเจิด
  สล่าพระเจ้าไม้สันป่าตอง
 • คุณยุรนัน จิตสว่าง
  วัยรุ่นนักค้าของเก่า ร้านแจ็ค เชียงดาว
 • คุณจิรายุทธ สิตตะวิบุล
  วัยรุ่นนักค้าของเก่า ร้านคัวงามล้านนา

พร้อมร่วมชมนิทรรศการ “พระเจ้าไม้” ผลงานของ 2 สล่า (พระวรพิพัฒน์ ญาโณภาโส, คุณจตุพล บรรเจิด) และพระเจ้าไม้ ลื้อ ลาว อีสาน

กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอพื้นถิ่นล้านนา (ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

รับจำนวน 50 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย (กรุณารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน)

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิก http://forms.gle/CE2PiHhWER4DBpqz5