08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

event

ยอสวยไหว้สา พระญามังราย

เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่
11. Apr — 12. Apr 24
09.00am - 03.00pm
ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
และลานราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ยอสวยไหว้สา พระญามังราย
728 ปีเมืองเชียงใหม่

11 เมษายน 2567
09.00-16.00 น. วันดา เตรียมเครื่องบวงสรวง เครื่องสักการะ
ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

12 เมษายน 2567
กำหนดการ
-07.00 น. : ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
-08.19 น. : พิธีบวงสรวงสักการะ
ณ ลานราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

#ยอสวยไหว้สาพระญามังราย #เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ #สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ #NBT #เทศบาลนครเชียงใหม่