08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

event

ยี่เป็งเมืองเชียงใหม่

ยี่เป็งที่ทุกคนเป็นเจ้าภาพ
1. Nov — 20. Nov 21
Chiang Mai City

ตารางกิจกรรมยี่เป็งเชียงใหม่ปีนี้ #ยี่เป็งที่ทุกคนเป็นเจ้าภาพ
17-20 พ.ย. 64 นี้ ทั่วเมือง ทั้งอบจ. เทศบาล นายทุน ภาคประชาสังคม
ต่างแต่งเมืองเพื่อการท่องเที่ยวและสืบต่องานประเพณี