08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

event

ฮอมปอย วิถีคนเมือง ต๋ามผางประตี้ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง

ต๋ามผางประตี้ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง
25. Nov — 28. Nov 23
05.30 pm - 10.00 pm
ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน
ฮอมปอย วิถีคนเมือง ต๋ามผางประตี้ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง

25-28 พ.ย. 2566 17.30-22.00 น.
ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์