08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

event

เปิดให้บริการหอพื้นถิ่นล้านนา

Lanna Folklife Centre
9. Jun 22
09.30am-04.30pm
หอพื้นถิ่นล้านนา Lanna Folklife Centre

ประกาศ : Announcement

ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่จะเปิดให้บริการหอพื้นถิ่นล้านนา (Lanna Folklife Centre) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

The Lanna Folklife Centre will be open from Thursday 9 June 2022 onwards, open for viewing every Wednesday to Sunday from 8.30 a.m. to 4.30 p.m. (including public holidays)