08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

event

Chiang Mai City and Community Seminar Series

Chiang Mai Design Week 2021 + Chiang Mai Learning City + Kon Thai 4.0 + UDDC
6. Dec — 11. Dec 21
10.00am-05.00pm
@ศูนย์ฟื้ยบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่

Chiang Mai Design Week 2021 + Chiang Mai Learning City + Kon Thai 4.0 + UDDC

เชิญมารวมรับรู้ รับฟัง ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ และร่วมแสดงความคิดเห็นกัน 4 กิจกรรม 4 วัน

?วันที่ 6 ธันวาคม 2564 10.00-17.00 น. เชิญมารับรู้ รับฟัง ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมือง และร่วมแสดงความคิดเห็นกันช่วยกัน ‘สร้าง’ ‘เขียน’ และ ‘วาด’ ความเป็นเมืองเชียงใหม่ที่น่าอยู่”
?วันที่ 7 ธันวาคม 2564 19.00-20.00 น. มาร่วมกัน“ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ด้วยข้อมูล”ไปด้วยกัน
? วันที่ 10 ธันวาคม 2564 10.00-12.00 น. เชิญมาร่วมรับฟังและร่วมตัดสิน การประกวดการออกแบบโครงงานขับเคลื่อนเมือง “เชียงใหม่…ให้ฉันดูแลเธอ” โดยน้องๆ เยาวชน
? วันที่ 11 ธันวาคม 2564 10.00-17.00 น. รวมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาและการถอดบทเรียนแห่งเมืองการเรียนรู้

เข้าร่วมรับฟังฟรี ณ ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ และช่องทางออนไลน์
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CLC.CMU/
https://www.facebook.com/chiangmaiwecare