08.30 น. - 17.00 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

event

Chiang Mai Design Week 2020

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563
5. Dec — 13. Dec 20
10.00 am
ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ช้างม่อย และสันกำแพง

Chiang Mai Design Week
ปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2563
ในงานจะพบกับงานออกแบบ ศิลปะ ดนตรี และตลาดดีไซน์
ที่เป็นผลงานที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเชียงใหม่และขยายออกไป

จัดแสดงในพื้นที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ช้างม่อย และสันกำแพง

ติดตามกิจกรรมได้ที่ https://chiangmaidesignweek.com