08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

City Build storybook
event

มหกรรมนิทานสร้างเมือง

จัดโดย เชียงใหม่อ่าน
29. Feb 20
10.00 AM - 04.00 PM
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ณ ล้านหน้าห้องสมุด ฟื้นบ้าน ย่าน เวียง เชียงใหม่

มหกรรมนิทานสร้างเมือง

“ตะลุยป่า ดอย บ้านของเรา”

นิทาน #ป่าดอยบ้านของเรา ที่เคยเป็นแค่หนังสือ
จะชวนเด็ก ๆ โลดแล่นไปกับกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งเรื่อง ต้นไม้ สายน้ำ สัตว์ป่า ขยะ ศิลปะ วัฒนธรรม ฯลฯ
กับฐานการเรียนรู้กว่า 10 ฐาน

ฟังนิทาน ดนตรี และเสวนา
“จากนิทานสร้างเด็ก สู่นิทานสร้างเมือง”