08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

event

Cultural Heritage Experience Workshop

ฟรีเวิร์กชอปเทคนิคช่างฝีมือ
7. Dec — 15. Dec 19
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019

กิจกรรม Cultural Heritage Experience Workshop โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไต้หวัน (การถักเชือกแบบจีน, การสานไม้ไผ่, การทำเครื่องเขิน, การปักลาย, การทอผ้าไหม, การสานไม้ไผ่) ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยสแกน QR Code อ่านรายละเอียด เลือกคลาสที่สนใจ เลือกรอบเวลา และลงทะเบียนสมัคร รอบละเพียง 15 ท่าน และเชิญชมนิทรรศการจัดแสดงผลงานและกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นของประเทศไต้หวัน

โดยสำนักมรดกทางวัฒนธรรมภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน ระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019

สอบถามเพิ่มเติมโทร 06-2656-3542