08.30 น. - 17.00 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

event

บรรยายพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. สถานที่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
9. Jul 20
10.00 AM
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

บรรยายพิเศษ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ลูกปัดกับมนุษย์ จากอดีตถึงปัจจุบัน” และ “ไทยเรานี้ คือสถานีลูกปัดโลกมาแต่ไหน ๆ ”

โดย : ศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม
(นักวิชาการด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และสำนักเมืองโบราณ)

และ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
(หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และสุธีรัตนามูลนิธิ)

พิเศษ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Museum Walk With The Master โดยศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม และ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช