08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

event

Working Class Portraits: Chiang Mai, Thailand

Working Class Portraits: Chiang Mai, Thailand
8. Jan — 28. Jan 21
08.30 am-04.30 pm
Chiang Mai House of Photography

Working Class Portraits: Chiang Mai, Thailand
by Will Langston

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย
“ภาพบุคคลชนชั้นแรงงานเชียงใหม่ประเทศไทย”
โดย วิล แลงสตัน (Will Langston)
สาขาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
จัดแสดงวันที่ 8 – 28 มกราคม 2564
ณ หอภาพถ่ายล้านนา ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

Working Class Portraits: Chiang Mai, Thailand
by Will Langston
.
?Venue : Chiang Mai House of Photography
Dates : Friday, 8th January – Thursday, 28th January 2021
.
?Opening Reception : 6 PM, Friday 8th January 2021
.
Working class labour is the heartbeat of Thailand. Salaried and labour occupations make up the majority of Thai jobs and the people that occupy these jobs are just as diverse as the occupations they hold. The unique working class in Thailand are always present but rarely explored.
.
Thailand’s northern city of Chiang Mai hosts diverse working conditions for the multitudes of these working class workers. The city’s geography offers a particular backdrop for the bountiful occupations found in and around Chiang Mai, Thailand. Mountains, rivers, highways and markets makeup the scenery that accommodates the workers as they labor each day.
.
The collection of photographs in Working Class Portraits: Chiang Mai, Thailand conveys portraits of the Chiang Mai working class in their natural working environments. The series documents a contemporary perspective of working class labourers through the use of photographic environmental portraiture. Each individual worker is framed in their usual working habitat so as to highlight the significance of blue collar labor in Chiang Mai, Thailand.
.
The artist believes in the importance of the working class in Chiang Mai. Exploration of the everyday worker leads to more appreciation. Each portrait was taken with care to demonstrate how beautiful and powerful ordinary people can be. This photographic series is a celebration of commonplace labor.
.
The exhibition will take place at Chiang Mai House of Photography, from Friday, 8th January – Thursday, 28th January 2021. The opening reception will be held on Friday, 8th January, starting from 6pm onward.