08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

exhibition

“ตุงวัฏฏะ” (Tung Cycle) โดย เปศล อัศวปรมิตชัย

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "ตุงวัฏฏะ" (Tung Cycle)
16. Jul — 23. Jul 21
08.30am-04.30pm
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “ตุงวัฏฏะ” (Tung Cycle)

โดย นายเปศล อัศวปรมิตชัย นักศึกษาหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอจินตภาพใหม่ของตุงล้านนา

โดยนิทรรศการจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 23 กรกฎาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่