08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

exhibition

Art Education Thesis x Exhibition 2023

นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์
21. Jun — 28. Jun 23
08.30 am - 04.30 pm
หอกลางเวียง : ศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566

“Art Education Thesis x Exhibition 2023.”

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอกลางเวียง (Chiang Mai Cultural Centre) ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานนิทรรศการได้ ในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 (ยกเว้นวันจันทร์-อังคาร) เวลา 9.00 – 16.30 น. (ไม่เสียค่าเข้าชม)