08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

exhibition

Divinity and Naturality

นิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์
14. Jan — 28. Jan 24
08.30 am - 04.30 pm
ห้องนิทรรศการหมุนเวียน หอกลางเวียง

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Divinity and Naturality in Visual Narratives of Ancient Chinese Tea Culture Through Installation Art
จิตวิญญาณและธรรมชาติในเรื่องเล่าของสวนชาโบราณผ่านงานศิลปะแบบจัดวาง
โดย Ms.LI TIAN
จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 – 28 มกราคม 2567 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน หอกลางเวียง (ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)