08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

Poster
exhibition

นิทรรศการผ้าปักลายดอกในล้านนา

"เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน" : CHIANG MAI BLOOMS 2020
7. Feb — 29. Mar 20
08.30 AM - 04.30 PM
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา : Lanna Folklife Museum.

นิทรรศการผ้าปักลายดอกในล้านนา

ผ้าปักลายเทวดา ใช้ประกอบพิธีตั้งธรรมหลวงเเบบฉบับล้านนา ผ้าปักผืนนี้เป็นหนึ่งในของสะสมระดับ (master piece) ของรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ เป็นผ้าปักโบราณ ปักเป็นรูปเทวดาในลักษณะยืนประนมมือ ล้อมรอบด้วยดอกไม้ ลายเครือเถา สันนิษฐานว่าผ้าปักผืนนี้น่าจะมีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 25

ผ้าปักผืนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาจัดเเสดงให้ทุกท่านได้ชม เนื่องในเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน CHIANG MAI BLOOMS 2020 ภายใต้ชื่อ นิทรรศการผ้าปักลายดอกในล้านนา FLORAL EMBROIDERY FABRICS GALLERY