08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

exhibition

Narrative Function of Contemporary Jewelry

นิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์
14. Jan — 28. Jan 24
08.30 am - 04.30 pm
ห้องนิทรรศการหมุนเวียน หอกลางเวียง

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Narrative Function of Contemporary Jewelry
การเล่าเรื่องเครื่องประดับร่วมสมัย : กรณีศึกษาจากละครเงาดั้งเดิมของจีน
โดย Mr.LEI ZHAHG
จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 – 28 มกราคม 2567 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน หอกลางเวียง (ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)