วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ถนนราชดำเนิน จังหวัดเชียงใหม่ (ประตูท่าแพ-วัดพระสิงห์) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยของตัวเอง

โดยครั้งนี้ได้มีการทำความตกลงเรื่องของการสืบสานประเพณียี่เป็งร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการร่วมจุดผางประทีปทั้งเส้นถนนในคืนวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และผู้ประกอบการของถนนราชดำเนินจะร่วมมือกันดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration โดยตั้งเป้าหมายว่าผู้ประกอบการทั้งถนนเส้นนี้จะผ่านมาตรฐาน SHA 100%

ที่มา:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1741238422708593&id=274052676093849