กลุ่มหน่อศิลป์ (Art Sprout) โดยการรวมตัวของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ มิตรแก้วสหายคำ ภาคีเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทุกศาสตร์ทุกแขนง ทุกท่าน ทุกหมู่เหล่า ร่วมเป็นเกียรติในงานยกขันตั้งไหว้ครูศิลป์ ‘อธิกบูชา วันทาคุรุ’ ประจำปี ๒๕๖๒

ในงานพิธีอุ่นงันนันอวลด้วยบรรยากาศแบบล้านนา และการฟ้อนถวายมืออันวิจิตรตระการ เพื่อเป็นคุรุบูชา จากบรรดาศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ตลอดจนเหล่าภาคีเครือข่ายพันธมิตรทางด้านศิลปวัฒนธรรมทุกคน

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แรม ๕ ค่ำ เดือนยี่ (เหนือ)
เวลา ๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง )