วาดเส้นชมเมือง

กิจกรรม Hand to hand ครั้งที่ 4

กิจกรรม Hand to hand จากมือพี่สู่มือน้อง ครั้งที่ 4 มีชื่อกิจกรรมว่า “วาดเส้นชมเมือง”

โดยเหล่าวิทยากรของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ได้พาน้อง ๆ นั่งรถรางชมเมือง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณแห่งนี้ ตั้งแต่เส้นทางประตูหัวเวียงจนถึงประตูท่าแพ ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของเมือง และลงพักที่ “วัดแสนฝาง” วัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในบริเวณเมืองเชียงใหม่ เพื่อทำกิจกรรม “วาดเส้น”

ซึ่งในฐานกิจกรรมน้อง ๆ จะได้ฝึกวาดภาพธรรมชาติและสถาปัตยกรรมภายในวัด เช่น เจดีย์ วิหาร อาคารสไตล์พม่า รวมถึงการวาดภาพต้นไม้นานาชนิด ในรูปแบบ “Quick sketch” หรือ วาดภาพลายเส้นอย่างรวดเร็ว โดยเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างโดยรวมของสิ่งที่มอง และถ่ายทอดลงบนกระดาษ

และครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 จะเป็นกิจกรรม “ปั้น” ซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณวัดเชียงมั่น น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ลักษณะการใช้ดินน้ำมัน เพื่อปั้นขึ้นรูปเป็นลวดลายปูนปั้นอย่างง่ายสำหรับเด็ก

สำหรับผู้ปกครองท่านใดหรือน้อง ๆ ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้น สามารถสมัครผ่านเพจ “เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่” หรือสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-217793