สวนพฤกษามหัศจรรย์ สรวงสวรรค์แห่งนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ..
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาแอ่ว
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565
Chiang Mai Flower Festival 2022
ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 22.00 น.
ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
เทศบาลนครเชียงใหม