ร้อยลูกปัดละเวือะ

กิจกรรม Hand to Hand ครั้งที่ 1

กิจกรรม Hand to Hand ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมร้อยลูกปัดละเวือะ โดย วิทยากรกลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
ในกิจกรรมนี้ สอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวของเครื่องประดับของชาวลัวะนั่นคือ”ลูกปัด” ซึ่งเป็นเครื่องประดับหลักที่โดดเด่นของชนกลุ่มนี้ สอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การร้อยลูกปัดเพื่อประยุกต์เป็นสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น พวงกุญแจ ต่างหู ตามจินตการของเด็ก ๆ

ในกิจกรรมต่อไปนั้นคือการทำ “ดอกไม้ไหวทองเหลือง” ซึ่งเป็นเครื่องประดับของสตรีชาวล้านนา ในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563.
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ผู้ปกครองท่านใดสนใจให้น้อง ๆ ร่วมทำกิจกรรมสามารถลงทะเบียนรายชื่อได้ที่เพจเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ กิจกรรมละ 10 ท่าน เวลา 9.00-12.00 น. ผู้ปกครองสามารถเตรียมขนมหรือน้ำดื่มให้กับน้อง ๆ มารับประทานได้ระหว่างการทำกิจกรรม