หลากหลายผลงานออกแบบจากไม้ประเภทต่างๆ รวมถึงงานศิลปะแกะสลักไม้อันประณีตบรรจงของศิลปินชาวไต้หวัน ที่ไม่เพียงถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาเชิงช่างและวัฒนธรรมดั้งเดิมของไต้หวัน แต่ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีไซน์ร่วมสมัย ให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความเป็นได้ใหม่ๆ ในการประยุกต์ใช้วัสดุไม้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

จัดแสดงวันนี้ – 15 ธันวาคม 2562
ในช่วงเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่
(Chiang Mai Design Week) 2019
สถานที่ ห้องนิทรรศการภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่