08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

exhibition

‘รอยลูกปัด 2’

Beyond Beads Ep.2
4. Feb — 29. Mar 20
8:30-17:00
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการ ‘รอยลูกปัด 2’ (Beyond Beads Ep.2) ชมความงดงามของนานาลูกปัดหลากสีสันและรูปแบบ ของนักสะสมได้แก่ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, คุณอัญชลี ศรีป่าซาง, คุณบุญรินทร์ ทองดีเลิศ และคุณคุณชนิพร ปันทะเลิศ

เรียนรู้เรื่องราว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมผ่านลูกปัดเม็ดจิ๋วกับนิทรรศการ ‘รอยลูกปัด 2’ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 29 มีนาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) ไม่เสียค่าเข้าชม

** และขอเชิญร่วมกิจกรรม Curator Talk กับนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิชในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.โดยประมาณหลังพิธีเปิดนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ **

** Curator Talk รอบพิเศษ! วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. **
สอบถาม/ตอบรับเข้าร่วมงานโทร 053-219833, 053-217793