อศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยในระยะที่ 1 จะเปิดให้บริการระหว่าง วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 ถึง 16:30 น. และปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด หรือ โควิด-19 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือในการตรวจขัดกรองและปฎิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด