หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ ขอแจ้งปิดให้บริการหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการปรับปรุงส่วนจัดแสดงภายในและอาคารบางส่วน ทั้งนี้ ท่านยังสามารถใช้บริการศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ได้เป็นปรกติ (วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053217793

We, the Chiang Mai Heritage Centre, keep you informed that the Chiang Mai Historical Centre will be temporarily closed for partial renovation from now on. However, the Fuen Baan Yan Wiang Centre is still open daily as usual. (Monday to Sunday, from 8.30 am. to 4.30 pm.)
For further information, please contact us : 0 5321 7793