น้อมรำลึก ๙ ธันวาคม ‘วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี’

‘วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี’ ตรงกับวันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของเจ้าดารารัศมี เจ้าหญิงในราชวงศ์ทิพย์จักรจากนครเชียงใหม่ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการรวมล้านนาเข้ากับสยาม โดยการถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนา กระนั้นบทบาทที่สำคัญของ เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ที่ยังคงมีหลักฐานประจักษ์ชัดและเป็นคุณูปการให้กับชาวเชียงใหม่และภาคเหนือจนถึงทุกวันนี้

สำหรับชาวเชียงใหม่แล้วความรู้สึกที่มีต่อเจ้าดารารัศมีคือ เปรียบเป็นปูชนียบุคคลสำคัญของล้านนาและระลึกถึงพระองค์เสมอ โดยเฉพาะด้านการฟื้นฟูและส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม งานหัตถศิลป์ ด้านนาฏศิลป์ เกษตรกรรม ฯลฯ ท่านเป็นผู้นำในทุก ๆ เรื่อง พระองค์เป็นที่รักของชาวล้านนามากพอๆ กับที่ท่านรักและสิ่งที่พระองค์ทำให้กับบ้านเกิดของท่านตราบจนในวาระสุดท้ายของชีวิต