นอกจากศูนย์กลางย่านเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่แล้ว ที่นี่ยังเป็น ‘พื้นที่กลาง’ ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้ใช้พื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการรวมถึงเป็นพื้นที่กลางทางความคิดของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนหน้าไปพร้อมกับการส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ ที่นี่จึงเรียกได้ว่าเป็น ‘เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่’ ที่รวบรวมและนำเสนอภูมิปัญญาความรู้เกี่ยวกับเมืองอย่างรอบด้าน และปัจจุบันยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมืองเชียงใหม่