“เมื่อได้ยินคำว่า disruption ความรู้สึกแรกของเราน่าจะเป็น ความกังวล ความหมายของคำนี้เป็นไปในด้านลบมากกว่าด้านบวก disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่ง แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีการใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงที่สามารถทำให้สิ่งเดิม ๆ ที่มีอยู่บางสิ่งบางอย่างล้มหายตายจากไป”
.
แล้วเราจะทำยังไงในยุคสมัยที่มีแต่ disruption อยู่รอบตัว … รับฟังมุมมองจาก “อนุสรณ์ ติปยานนท์” ผู้ซึ่งมีคมคิดผ่านตัวหนังสือออกมาให้เราได้อ่านอยู่เสมอ ร่วมด้วย “กรรณิกา เพชรแก้ว” ที่มาด้วยความพร้อมเจาะลึกของนักข่าวมืออาชีพ
.
23 พฤศจิกายน 2562 13.30 น. ณ ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ (ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)